امروز: شانزدهم آذر 1400

پرسش و پاسخ


مدیر سایت
|
تاریخ: 1389/12/21
امتیاز دهی:
برای سازگاری بیشتر پکیج با محیط چه باید کرد؟
پاسخ ها
مدیر سایت
|
تاریخ: 1389/12/21
به کاتالوگ مراجعه نمایید
مهندس تاسیسات
|
تاریخ: 1396/10/07
دوست گرامی احتراما با توجه به اینکه پکیج دیواری یک وسیله ای است که به عنوان منبع گرمایش ساختمان استفاده می شود با توجه نقشه هر ساختمان و همجنین کیفیت مصالح استفاده شده در آن و همینطور نوع سیستم انتقال حرارتی که برای ساختمان انتخاب شده ، می بایست تنظیمات خاص بر روی دستگاه انجام گردد تا با شرایط ساختمانی که پکیج در آن نصب شده هماهنگ گردد.